Recent Posts
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น โรงพยาบาลได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิสว่างเมธาธรรมสถานร่วมกับโรงพยาบาลเอกอุดร
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล โรงพยาบาลเอกอุดรได้จัดตั้งโครงการ200ดวงตามหากุศล
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯติดต่อกัน 6 ปี โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯติดต่อกัน 6 ปี
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โครงการอบรมการปฐมพยาบาล CPR และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเบื้องต้น
รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี