นพ.สุรพัฒน เพชรฉาย

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • วันออกตรวจ : วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 12.00 น.