นัดหมายแพทย์

- นัดหมายแพทย์ -

เลือกแผนก วันและเวลาที่ต้องการนัดหมายด้านล่าง ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อแพทย์

การนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการแจ้งความจำนงนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าเท่านั้น มิได้เป็นการยื่นยัน วัน เวลา สถานที่ และแพทย์ผู้รักษาทันที เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้งใน 72 ชั่วโมง - โรงพยาบาลเอกอุดร -