ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนมกราคม 2565
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
21/10/2021 พยาบาลวิชาชีพไตเทียม Part time 1 แผนกไตเทียม
21/10/2021 พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม Full time 2 แผนกไตเทียม
21/10/2021 พยาบาล (ผู้เชี่ยวชาญไตเทียม) Part time 1 แผนกไตเทียม
24/03/2021 พนักงานขาย 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
09/02/2021 พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลายอัตรา แผนกทันตกรรม
09/02/2021 พยาบาลห้องคลอด หลายอัตรา แผนกห้องคลอด
21/10/2020 นักเทคนิคการแพทย์ 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
09/07/2020 พนักงานแม่บ้านทำความสะอาด อพาร์ทเม้นท์ 3 ตึก B (อพาร์ทเม้นท์)
09/07/2020 พนักงานอาคารซ่อมบำรุง 1 แผนกอาคารซ่อมบำรุง
09/07/2020 วิศวกรเครื่องมือแพทย์ 1 แผนกอาคารซ่อมบำรุง
22/05/2020 พยาบาลวิชาชีพ (ผู้เชี่ยวชาญไตเทียม) Full time 1 แผนกไตเทียม
22/05/2020 ผู้จัดการการตลาด 1 แผนกการตลาด
05/02/2020 พยาบาลวิชาชีพ OR หลายอัตรา แผนกห้องผ่าตัด
05/02/2020 นักรังสีเทคนิค 2 แผนก Xray