ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421,1468

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป หรือส่ง Resume พร้อมเอกสารการสมัครงาน ได้ที่ E-mail person@aekudon.com

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนมิถุนายน 2567
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
23/05/2024 พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค 2 รังสีวินิจฉัย
04/04/2024 Digital Marketing 1 แผนกการตลาด
04/04/2024 พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ 2 ห้องปฏิบัติการ
18/03/2024 ผู้จัดการต่างประเทศ 1 แผนกศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน
09/03/2024 หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก 1 แผนกผู้ป่วยนอก
03/11/2023 พนักงานจัดสวนและดูแลสวน 2 โรงพยาบาลเอกอุดร
03/11/2023 พนักงานจัดซื้อ 1 แผนกจัดซื้อ
03/11/2023 นักกายภาพบำบัด Part Time 1 แผนกกายภาพบำบัด
12/07/2023 เลขาแผนกผู้ป่วยในชั้น 9 1 แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 9
15/06/2023 นักรังสีเทคนิค 2 แผนกรังสีวินิจฉัย
11/05/2023 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล WARD / LR/NS / OPD หลายอัตรา -
11/05/2023 หัวหน้าพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน 1 แผนกผู้ป่วยในชั้น 6
21/03/2023 แม่บ้านแผนกผู้ป่วยใน / แม่บ้านทำความสะอาด หลายอัตรา แผนกแม่บ้าน
21/03/2023 พยาบาลวิชาชีพ LR / NS 2 แผนกห้องคลอด/ทารกแรกเกิด
21/03/2023 พยาบาลวิชาชีพ OPD 1 แผนกผู้ป่วยนอก
14/02/2023 พยาบาลวิชาชีพ Ward หลายอัตรา แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 9
03/05/2021 พนักงานการตลาด 1 แผนกการตลาด