ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม แผนกทรัพยากรบุคคล ได้ที่เบอร์ 042 342 555 หรือ สมัครงานที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนมิถุนายน 2562
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
02/05/2019 โภชนากร 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 พนักงานอาคารซ่อมบำรุง 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 พนักงานการตลาด 2 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 วิศวกรเครื่องมือเเพทย์ 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 นักเทคนิคการเเพทย์ 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 นักรังสีเทคนิค 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 เภสัชกร 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 พยาบาลวิชาชีพ OR, ICU,WARD,NICU หลายอัตรา แผนก OR, ICU,WARD,NICU
17/03/2019 ผู้จัดการการตลาด 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
12/04/2019 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลายอัตรา โรงพยาบาลเอกอุดร
18/03/2019 ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ Full Time _ 3 โรงพยาบาลเอกอุดร
17/03/2019 ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ Full Time 2 3 โรงพยาบาลเอกอุดร