ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
08/02/2024 หัวหน้าแผนก ICU (ด่วน) 1 แผนก ICU
03/11/2023 พนักงานคนสวน 2 โรงพยาบาลเอกอุดร
03/11/2023 นักกายภาพบำบัด Full Time / Part Time 2 แผนกกายภาพบำบัด
12/07/2023 เลขาแผนกผู้ป่วยในชั้น 9 1 แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 9
15/06/2023 นักรังสีวินิจฉัย 2 แผนกรังสีวินิจฉัย
11/05/2023 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล WARD และ LR/NS หลายอัตรา -
11/05/2023 หัวหน้าพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน 1 แผนกผู้ป่วยในชั้น 6
09/05/2023 เภสัชกร Part Time หลายอัตรา แผนกเภสัชกรรม
21/03/2023 แม่บ้านแผนกผู้ป่วยใน/แม่บ้านทำความสะอาด/แม่บ้านอพาร์ทเม้น หลายอัตรา แผนกแม่บ้าน
21/03/2023 พนักงานแผนกต่างประเทศ 2 ศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน
21/03/2023 พยาบาลวิชาชีพ LR 2 แผนกห้องคลอด/ทารกแรกเกิด
15/02/2023 พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
14/02/2023 เภสัชกร Full Time 4 แผนกเภสัชกรรม
14/02/2023 พยาบาลวิชาชีพ Ward หลายอัตรา แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 9
14/02/2023 พยาบาลวิชาชีพ OR 2 แผนกห้องผ่าตัด
03/05/2021 พนักงานการตลาด 1 แผนกการตลาด
09/02/2021 พยาบาลวิชาชีพ ICU 4 แผนก ICU