ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนเมษายน 2566
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
23/03/2023 พนักงานเวชระเบียน 1 เวชระเบียน
21/03/2023 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล/ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ 6
21/03/2023 แม่บ้านทั่วไป 5 แผนกแม่บ้าน
21/03/2023 พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1
21/03/2023 วิศวกรไฟฟ้า 1
21/03/2023 พนักงานแผนกต่างประเทศ 1 ศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน
21/03/2023 ผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 1 แผนกผู้ป่วยหนักและไตเทียม
21/03/2023 ผู้ช่วยผู้จัดการพยาบาล 1 ศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน
21/03/2023 หัวหน้าเภสัชกร 1 เภสัชกรรม
21/03/2023 พยาบาล coder 1 ศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน
21/03/2023 พยาบาลวิชาชีพ LR/NS 3 แผนกห้องคลอด/ทารกแรกเกิด
21/03/2023 พยาบาลวิชาชีพ OPD 1 แผนกผู้ป่วยนอก
20/03/2023 หัวหน้าพยาบาล 1 แผนกผู้ป่วยใน
15/02/2023 พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
14/02/2023 เภสัชกร 3 แผนกเภสัชกรรม
14/02/2023 พยาบาลวิชาชีพ Ward 4 แผนกผู้ป่วยใน
03/05/2021 UR NURSE 1 ศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน
03/05/2021 พนักงานการตลาด 1 แผนกการตลาด
22/03/2021 พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน (ER) 2 แผนกฉุกเฉิน
09/02/2021 พยาบาลวิชาชีพ ICU 4 แผนก ICU
08/10/2020 พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 แผนกทรัพยากรบุคคล
09/07/2020 พนักงานแม่บ้านทำความสะอาด อพาร์ทเม้นท์ 2 ตึก B (อพาร์ทเม้นท์)
09/07/2020 วิศวกรเครื่องมือแพทย์ 1 แผนกอาคารซ่อมบำรุง
22/05/2020 พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม 2 แผนกผู้ป่วยหนักและไตเทียม
05/02/2020 พยาบาลวิชาชีพ OR 3 แผนกห้องผ่าตัด