ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนกันยายน 2566
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
12/07/2023 เลขาแผนกผู้ป่วยในชั้น 9 1 แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 9
15/06/2023 นักรังสีวินิจฉัย 2 แผนกรังสีวินิจฉัย
11/05/2023 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล WARD /ผู้ช่วยทันตกรรม หลายอัตรา -
11/05/2023 หัวหน้าพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน 1 แผนกผู้ป่วยในชั้น 6
21/03/2023 แม่บ้านทั่วไป/แม่บ้านอพาร์ทเม้น หลายอัตรา แผนกแม่บ้าน
21/03/2023 พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2
21/03/2023 พนักงานแผนกต่างประเทศ 2 ศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน
21/03/2023 ผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 1 แผนกผู้ป่วยหนักและไตเทียม
21/03/2023 พยาบาลวิชาชีพ LR 2 แผนกห้องคลอด/ทารกแรกเกิด
14/02/2023 แม่บ้านทำความสะอาด 5 แผนกแม่บ้าน
14/02/2023 เภสัชกร 4 แผนกเภสัชกรรม
14/02/2023 พยาบาลวิชาชีพ Ward หลายอัตรา แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 9
14/02/2023 พยาบาลวิชาชีพ OR / พยาบาลห้องพักฟื้น RR 2 แผนกห้องผ่าตัด
03/05/2021 พนักงานการตลาด 1 แผนกการตลาด
22/03/2021 พยาบาลวิชาชีพ ER 2 แผนกฉุกเฉิน
09/02/2021 พยาบาลวิชาชีพ ICU 3 แผนก ICU
09/07/2020 พนักงานช่างเครื่องมือแพทย์ 1
22/05/2020 พยาบาลวิชาชีพไตเทียม / พยาบาลประจำแผนกไตเทียม 2 แผนกผู้ป่วยหนักและไตเทียม
22/05/2020 หัวหน้าพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก 1 แผนกผู้ป่วยนอก