ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนสิงหาคม 2563
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
10/07/2020 หัวหน้าศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกัน 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
10/07/2020 ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
09/07/2020 พนักงานซัก รีด 1 แผนกแม่บ้าน
09/07/2020 พนักงานแม่บ้านทำความสะอาด อพาร์ทเม้นท์ 1 ตึก B (อพาร์ทเม้นท์)
09/07/2020 พนักงานอาคารซ่อมบำรุง 1 แผนกอาคารซ่อมบำรุง
09/07/2020 วิศวกรเครื่องมือแพทย์ 1 แผนกอาคารซ่อมบำรุง
22/05/2020 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลายอัตรา แผนกห้องผ่าตัด
22/05/2020 พนักงานทรัพยากรบุคคล (งานศูนย์คุณภาพ) 1 ศูนย์คุณภาพ
22/05/2020 พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม 1 แผนกไตเทียม
22/05/2020 ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล 1 แผนกทรัพยากรบุคคล
05/02/2020 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลายอัตรา โรงพยาบาลเอกอุดร
05/02/2020 พยาบาลวิชาชีพ OR หลายอัตรา แผนกห้องผ่าตัด
05/02/2020 นักรังสีเทคนิค 2 แผนก Xray