ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลเอกอุดร ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพเข้าร่วมงานเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น

ติดต่อสอบถาม

คุณ วาสนา ตุกไธสง ผู้จัดการพยาบาล โทรศัพท์ 081-991-9911

คุณ บังอร ด่านกลาง ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 081-769-0865

แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 042-342-555 ต่อ 1421

หรือ สมัครงานได้ที่โรงพยาบาลเอกอุดร ชั้น 4 แผนกทรัพยากรบุคคล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ตำแหน่งงานว่าง อัพเดทเดือนธันวาคม 2565
วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ทำงาน
03/05/2021 UR NURSE 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
03/05/2021 พนักงานการตลาด 1 แผนกการตลาด
24/03/2021 พนักงานขาย 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
24/03/2021 พนักงานการตลาด 1 โรงพยาบาลเอกอุดร
22/03/2021 พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน (ER) หลายอัตรา แผนกฉุกเฉิน
22/03/2021 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (ER) หลายอัตรา แผนกฉุกเฉิน
09/02/2021 พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลายอัตรา แผนกทันตกรรม
09/02/2021 พยาบาล ICU หลายอัตรา แผนก ICU
09/02/2021 พยาบาลห้องคลอด หลายอัตรา แผนกห้องคลอด
21/10/2020 นักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา โรงพยาบาลเอกอุดร
08/10/2020 พนักงานทรัพยากรบุคคล 2 แผนกทรัพยากรบุคคล
09/07/2020 พนักงานแม่บ้านทำความสะอาด อพาร์ทเม้นท์ 1 ตึก B (อพาร์ทเม้นท์)
09/07/2020 วิศวกรเครื่องมือแพทย์ 1 แผนกอาคารซ่อมบำรุง
22/05/2020 พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยหนัก(ICU) หลายอัตรา ผู้ป่วยหนัก (ICU)
22/05/2020 พยาบาลวิชาชีพ ไตเทียม/ผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 2 แผนกไตเทียม
05/02/2020 พยาบาลวิชาชีพ OR หลายอัตรา แผนกห้องผ่าตัด
05/02/2020 พยาบาลวิชาชีพ NICU (Full time) หลายอัตรา แผนก NS
05/02/2020 นักรังสีเทคนิค 2 แผนก Xray