ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี วัดโพธิวราราม อุดรธานี

ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี วัดโพธิวราราม อุดรธานี

...

read more
เทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี  “ออนซอน เกษตรกร พาเที่ยว ช้อป ชิม ริม นา”

เทศกาลของดีจังหวัดอุดรธานี “ออนซอน เกษตรกร พาเที่ยว ช้อป ชิม ริม นา”

...

read more
รับเกียรติบัตร “เชิดชู 100 คน 100 ปี ราชภัฏอุดรธานี”

รับเกียรติบัตร “เชิดชู 100 คน 100 ปี ราชภัฏอุดรธานี”

...

read more
พิธีเปิดอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีเปิดอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

โรงพยาบาลเอกอุดรร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

...

read more
มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2566

มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2566

...

read more
อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566

อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติการ ปี 2566

...

read more
ทำบุญครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร

ทำบุญครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร

...

read more
สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อน้อง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

...

read more
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PALS (Pediatric Advanced Life Support)

...

read more
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองแสง

...

read more
ตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

ตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

...

read more