มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563

...

read more
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเอกอุดร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเอกอุดร

...

read more
ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

ให้การต้อนรับแพทย์ใหม่ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

...

read more
ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกอุดร

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ

โรงพยาบาลเอกอุดรมอบรถพยาบาล 2คัน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ

...

read more
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรมอบขนมและเครื่องดื่มเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในช่วงป้องกันการระบาดของ COVID-19

...

read more
รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean

รับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป General x-ray รุ่น Discovery XR656HD G3 ติดตั้งเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเป็นเครื่องที่ 2 ใน Asean

...

read more
ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

...

read more
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น

...

read more
บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER

บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER

...

read more
สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม

สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม

...

read more
มอบ Power Bank  ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

มอบ Power Bank ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

...

read more