ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมและสถานประกอบกิจการดีเด่น

...

read more
บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER

บริจาครถ AMBULANCE TOYOTA COMMUTER

...

read more
สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม

สนับสนุนสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม

...

read more
มอบ Power Bank  ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

มอบ Power Bank ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

...

read more
รับใบประกาศเกียรติคุณจากตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

รับใบประกาศเกียรติคุณจากตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

...

read more
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่

โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาอวยพรวันปีใหม่

...

read more
อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562

อบรมการกู้พื้นคืนชีพ BLS ประจำปี 2562

...

read more
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS)

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2015 (ACLS)

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรม

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน

...

read more
สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2563 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

...

read more
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic Life Support

รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic Life Support

...

read more