มอบถังดับเพลิง

มอบถังดับเพลิง

...

read more
มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ

มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการตำรวจ

...

read more
มอบอาหาร ผ้าห่มและนาฬิกาให้เยาวชนที่บ้านอุดรธานี

มอบอาหาร ผ้าห่มและนาฬิกาให้เยาวชนที่บ้านอุดรธานี

...

read more
มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี

มอบอาหาร นาฬิกาและกระติกน้ำร้อนให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา อุดรธานี

...

read more
ทำบุญตักบาตรครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกอุดรปีที่ 22

ทำบุญตักบาตรครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกอุดรปีที่ 22

...

read more
มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลกุมภวาปี

มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลกุมภวาปี

...

read more
มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher

มอบเตียงรถเข็นผู้ป่วยสำหรับรถพยาบาล Stretcher

...

read more
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ  “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี”

โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี”

...

read more
มอบเงินบริจาคมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป.ลาว

มอบเงินบริจาคมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง สปป.ลาว

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award)

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ (Check Up Service Award)

...

read more