ร่วมโครงการ“ร่วมรักสามัคคี สร้างบุญ ทำความดี” และโครงการ “สร้างทานบารมีด้วยการปล่อยสัตว์น้ำ”

ร่วมโครงการ“ร่วมรักสามัคคี สร้างบุญ ทำความดี” และโครงการ “สร้างทานบารมีด้วยการปล่อยสัตว์น้ำ”

...

read more
สนับสนุนสินค้าผู้พิการ

สนับสนุนสินค้าผู้พิการ

...

read more
สั่งซื้อและรับมอบรถยนต์ TOYATA  VELOZ

สั่งซื้อและรับมอบรถยนต์ TOYATA VELOZ

...

read more
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัยในโรงพยาบาล

...

read more
อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565

อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565

...

read more
มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร

มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร

...

read more
UN Clinic เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

UN Clinic เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

...

read more
อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565

อบรมการกู้ฟื้นคืนชีพ 2020 ประจำปี 2565

...

read more
ส่งมอบกล่องรับบริจาค

ส่งมอบกล่องรับบริจาค

...

read more
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส”

โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส”

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ

...

read more
อวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร

อวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร

...

read more