บูชาส้มมงคลงานวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ (งานปึงเถ่ากงแซ)

บูชาส้มมงคลงานวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ (งานปึงเถ่ากงแซ)

...

read more
เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ยี่ห้อ ALCON

เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ ยี่ห้อ ALCON

...

read more
สนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนพิการ

สนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนพิการ

...

read more
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด  Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation  (NCPR)

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation (NCPR)

...

read more
รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน

รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน

...

read more
Aek Udon Quality’s Day

Aek Udon Quality’s Day

...

read more
ความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์

ความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์

...

read more
เยี่ยมชมระบบโรงพยาบาล และความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์

เยี่ยมชมระบบโรงพยาบาล และความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์

...

read more
โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศาลแรงงานภาค 4 ครั้งที่ 5

โครงการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ศาลแรงงานภาค 4 ครั้งที่ 5

...

read more
เยี่ยมชมระบบโรงพยาบาล และความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์

เยี่ยมชมระบบโรงพยาบาล และความร่วมมือด้านการให้บริการทางการแพทย์

...

read more
ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES & Portable X-ray จาก บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สหรัฐอเมริกา

ลงนามในสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN 443 SLICES & Portable X-ray จาก บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สหรัฐอเมริกา

...

read more
มอบรางวัลและเงินโบนัสประจำปี 2566

มอบรางวัลและเงินโบนัสประจำปี 2566

...

read more