บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี

บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี

...

read more
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566

สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือสถาปนาสโมสรโรตารี 5 สโมสร ปีบริหาร 2565-2566

...

read more
แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

...

read more
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล

...

read more
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4

...

read more
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS)

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงตามแนวคิด 2020 (ACLS)

...

read more
งานวันเกิดแพทย์ พนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

งานวันเกิดแพทย์ พนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

...

read more
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

...

read more
มอบอุปกรณ์ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

มอบอุปกรณ์ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

...

read more
โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

โรงพยาบาลเอกอุดรผ่านการตรวจต่ออายุมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

...

read more
ถวายโซฟาและปัจจัยให้กับวัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ

ถวายโซฟาและปัจจัยให้กับวัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ

...

read more
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

...

read more