ฝ่ายปฏิบัติการ

โรงพยาบาลเอกอุดร เปิดบริการ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

แผนกผู้ป่วยหนัก
แผนกผู้ป่วยหนัก

ให้บริการรักษาผู้ป่วยหนักและรวมถึงการดูแลหลังผ่าตัด เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการ 24 เตียง แบ่งเป็นห้องแยก 6 เตียง ห้อง negative pressure 1 เตียง ห้อง ICU รวม 17 เตียง

READMORE
แผนกห้องคลอดและทารกแรกเกิด
แผนกห้องคลอดและทารกแรกเกิด

แผนกทารกแรกเกิด อยู่ที่อาคาร A ชั้น 5 โรงพยาบาลเอกอุดร มีห้องคลอดสะอาดปราศจากเชื้อแยกกับห้องผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน

READMORE
แผนกห้องปฏิบัติการ
แผนกห้องปฏิบัติการ

มีนักเทคนิคการแพทย์ประจำตลอด24ชม.พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถตรวจวิเคราะห์เลือดได้ทุกชนิด

READMORE
แผนกกายภาพบำบัด
แผนกกายภาพบำบัด

โดยทีมนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ จากสถาบันการศึกษาภายนอกอย่างต่อเนื่อง

READMORE
แผนกทันตกรรม
แผนกทันตกรรม

ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง รักษารากฟัน ใส่ฟัน ศัลยกรรมช่องปาก จัดฟัน โรคเหงือก ทันตกรรมเด็ก

READMORE
แผนกรังสีวินิจฉัย
แผนกรังสีวินิจฉัย

เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง มีรังสีแพทย์ประจำและมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

READMORE
แผนกห้องผ่าตัด
แผนกห้องผ่าตัด

มีห้องผ่าตัดทั้งหมด 8 ห้อง มีระบบที่สะอาดปราศจากเชื้อ เครื่องมือผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพสูง

READMORE
แผนกไตเทียม
แผนกไตเทียม

บริการฟอกเลือดได้วันละ 2 รอบ รอบละ 6 คน มีทีมงานประจำที่มีประสบการณ์ด้านโรคไตโดยเฉพาะ

READMORE
แผนกผู้ป่วยใน
แผนกผู้ป่วยใน

เปิดบริการรับผู้ป่วยที่ต้องการพักรักษาในโรงพยาบาล ประกอบด้วยห้อง VIP ห้อง SUP ห้องเดี่ยวพิเศษ ห้องรวมพิเศษ

READMORE
แผนกฉุกเฉิน
แผนกฉุกเฉิน

มีผู้เชี่ยวชาญงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากต่างประเทศประจำพร้อมทีมฉุกเฉิน สามารถให้การช่วยเหลือในนาทีวิกฤติตลอด 24 ชั่วโมง

READMORE
แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วยนอก

ประกอบด้วย คลินิกต่างๆ อายุรกรรม ตรวจสุขภาพทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ สูติ-นรีเวชกรรม ตา หู คอ จมูก ฯลฯ

READMORE