เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมงมีห้องผ่าตัดทั้งหมด 4 ห้อง แบ่งเป็นห้อง ผ่าตัดใหญ่ 3 ห้อง และ ห้องส่องกล้อง 1 ห้อง มีห้องเฝ้าดูอาการหลังผ่าตัด เปิดให้บริการ 6 เตียง มีระบบที่สะอาดปราศจากเชื้อ เครื่องมือผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพสูง และ ทีมศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัด ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดที่ทันสมัย