ฝ่ายปฏิบัติการ

เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีห้องตรวจรวมทั้งหมด 20 ห้อง ประกอบด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้ อายุรกรรม ตรวจสุขภาพทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ สูติ-นรีเวชกรรม ตา หู คอ จมูก กุมารเวชกรรม ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์สลายนิ่วด้วยช็อคเวฟ ศูนย์ไตเทียม

ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ตั้งแต่อายุ 15 ปีขั้นไป

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยอายุรกรรม, ให้ข้อมูลด้านการบริการสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ, ให้บริการการส่งต่อข้อมูลแก่แผนกที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคอายุรกรรม, รักษาด้วยการทำหัตถการเล็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการฉีดยา ,ฉีดวัคซีน,เจาะเลือด,เปิดเส้น On IV Fluid, ให้บริการตรวจการได้ยิน,เป่าปอด,EST,Echo,EKG, ให้บริการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ Gastroscope,Colonoscope, ให้บริการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด, ให้บริการผู้ป่วยนัดมาฉีดวัคซีน, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ผู้ป่วยโรคตา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคตา, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคตา, รักษาด้วยการทำหัตถการเล็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการตรวจ CTVF,OCT,ยิง Laser,ตัดแว่น,ตรวจจอประสาทตา,วัดTension, Reflexion, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ผู้ป่วยโรคเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคเด็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการฉีดยา ,ฉีดวัคซีน,เจาะเลือด,เปิดเส้น On HL, ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาพัฒนาการเด็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาฉีดวัคซีน, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ผู้ป่วยทางสูตินารีเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยทางสูตินารีเวช, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางสูตินารีเวช, รักษาด้วยการทำหัตถการเล็ก, ให้บริการฝากครรภ์, ให้บริการตรวจ ultrasound 4D,ultrasound OBG.NST, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการฉีดยา ,ฉีดวัคซีน,เจาะเลือด,เปิดเส้น On IV Fluid, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ 15 ปีขั้นไป ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปให้บริการ ตรวจสุขภาพบริษัทContract ต่างๆ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดค่าBMI ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจวัดการแข็งตัวของเส้นเลือดแดงส่วนปลาย ตรวจภายใน ตรวจมะเร็งปากมดลูก บริการฉีดวัคซีน

ตรวจสุขภาพทำใบขับขี่ ให้บริการวัดความดันวัดสายตา สั้น-ยาว บอดสี

ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ ให้บริการวัดความดันวัดสายตา สั้น-ยาว บอดสี ตรวจเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอ็กซเรย์ปอด