แผนกผู้ป่วยนอก

เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีห้องตรวจรวมทั้งหมด 20 ห้อง ประกอบด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้ อายุรกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ส่องกล้อง

ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ตั้งแต่อายุ 15 ปีขั้นไป

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยอายุรกรรม, ให้ข้อมูลด้านการบริการสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ, ให้บริการการส่งต่อข้อมูลแก่แผนกที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษา, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคอายุรกรรม, รักษาด้วยการทำหัตถการเล็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการฉีดยา ,ฉีดวัคซีน,เจาะเลือด,เปิดเส้น On IV Fluid, ให้บริการตรวจการได้ยิน,เป่าปอด,EST,Echo,EKG, ให้บริการเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ Gastroscope,Colonoscope, ให้บริการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด, ให้บริการผู้ป่วยนัดมาฉีดวัคซีน, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ผู้ป่วยโรคตา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคตา, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคตา, รักษาด้วยการทำหัตถการเล็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการตรวจ CTVF,OCT,ยิง Laser,ตัดแว่น,ตรวจจอประสาทตา,วัดTension, Reflexion, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ผู้ป่วยโรคเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็ก, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคเด็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการฉีดยา ,ฉีดวัคซีน,เจาะเลือด,เปิดเส้น On HL, ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาพัฒนาการเด็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาฉีดวัคซีน, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ผู้ป่วยทางสูตินารีเวช ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้ป่วยทางสูตินารีเวช, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางสูตินารีเวช, รักษาด้วยการทำหัตถการเล็ก, ให้บริการฝากครรภ์,เจาะน้ำคร่ำ,การตรวจ Nifty Lost, ให้บริการตรวจ ultrasound 4D,ultrasound OBG.NST, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพทางโทรศัพท์, ให้บริการฉีดยา ,ฉีดวัคซีน,เจาะเลือด,เปิดเส้น On IV Fluid, ให้บริการให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน

ตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุ 15 ปีขั้นไป ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปให้บริการ ตรวจสุขภาพบริษัทContract ต่างๆ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดค่าBMI ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจภายใน ตรวจมะเร็งปากมดลูก บริการฉีดวัคซีน

ตรวจสุขภาพทำใบขับขี่ ให้บริการวัดความดันวัดสายตา สั้น-ยาว บอดสี

ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ ให้บริการวัดความดันวัดสายตา สั้น-ยาว บอดสี ตรวจเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอ็กซเรย์ปอด