เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมงมีแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง พร้อมทีมฉุกเฉิน สามารถให้การช่วยเหลือในนาทีวิกฤติตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล ห้องตรวจ จำนวน 6 ห้องและสังเกตอาการ 4 เตียงพร้อมรองรับอุบัติเหตุหมู่ มีรถฉุกเฉิน 2 คัน (Ambulance) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยครบครัน มีลาดจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ดาดฟ้าโรงพยาบาล

ผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤติและเร่งด่วนทุกสาขา, ทำหัตถการเพื่อ Resuscitation, ให้ความรู้ด้านการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องกลับมาโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยและญาติ

ผู้ป่วยโรคศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ,กระดูกสันหลัง (Spine) ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, รักษาด้วยการทำหัตถการเล็ก, บริการผู้ป่วยนัดมาติดตามอาการ, บริการผู้ป่วยนัดมาทำแผลต่อเนื่อง

ผู้ป่วยกลุ่มที่สังเกตอาการไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้บริการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่สังเกตอาการไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ผู้ป่วยทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไปหลังแผนกผู้ป่วยนอกปิดทำการ (เวลา 20.00 – 8.00 น.)