แผนกห้องคลอดและทารกแรกเกิด

มีห้องรอคลอดเป็นสัดส่วน ซึ่งสามีและญาติสามารถให้กำลังใจขณะรอคลอดได้ และสามีสามารถเข้าไปดูแลให้กำลังใจขณะคลอดได้มีห้องคลอดสะอาดปราศจากเชื้อ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน อาทิเครื่องช่วยคลอดแบบต่างๆ เครื่อง Tramsport Incubator ใช้เคลื่อนย้ายทารกจากห้องคลอดไปแผนกทารกแรกเกิด เครื่องตรวจวัดชีพจรทารกในครรภ์ ท่อก๊าซแบบฝังในห้องรอคลอดและห้องคลอด เครื่อง radiant warmer เตียงคลอดระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย ทีมสูติแพทย์ พยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์

แผนกทารกแรกเกิดรับดูแลทารกแรกเกิดถึง 28 วันทั้งทารกปกติและทารกป่วย ให้การบริการดูแลทารกแรกเกิดทั้งปกติทารกป่วยและทารกวิกฤต ประเมินอาการ รายงานแพทย์ ให้การบริการพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ ประเมินผลการพยาบาล บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกแรกเกิดที่ผิดปกติและทารกป่วยและทารกวิกฤต การดูแลทารกใส่ท่อช่วยหายใจ , การดูแลทารกวิกฤตเบื้องต้น บริการดูแลฉีดวัคซีนแรกเกิดให้ทารก ดูแลสังเกตอาการผิดปกติของทารกและรายงานแพทย์ บริการดูแลอาบน้ำทารกและสาธิตอาบน้ำรวมถึงป้องกันการติดเชื้อที่ตาและสะดือทารก ให้บริการทำหัตถการต่างๆในทารกเช่น ใส่สายสวนหลอดเลือดดำที่สะดือ เจาะหลัง ทำแผล ,รักษาอาการตัวเหลือง ,ให้ความรู้ในการดูแลทารกแรกเกิดและการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาแก่มารดาหลังคลอด ,ให้คำปรึกษามารดาทางโทรศัพท์ ,ให้คำแนะนำสุขศึกษาและแนะนำวัคซีนของทารกแก่มารดาก่อนกลับบ้าน

มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน อาทิ เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด VN500 , ตู้อบ Incubator , Transport Incubator,เครื่องส่องไฟ,bedside monitor,Pulse Oximetor

ญาติ ดูแลบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและให้ข้อมูลก่อนการให้คำยินยอมรักษารวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ญาติกรณีเข้าเยี่ยม

ลูกค้าภายใน ส่งต่อข้อมูลอย่างครบถ้วน