แผนกกายภาพบำบัด

เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 8.00-20.00 น. โดยทีมนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้จากสถาบันการศึกษาภายนอกอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้การรักษา และคำแนะนำ ดังนี้

1. ระบบประสาท

- ฝึกผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

- ฝึกผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

2. กีฬา

- รักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา

- เพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้นักกีฬา

3. ผู้สูงวัย

- ลดการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ

- เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย

4. ออร์โธปิดิกส์

- รักษาระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ

- การบาดเจ็บเฉียบพลันและเรื้อรัง

5. ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

- เสมหะคั่งค้าง โรคปอดอักเสบ

- ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องไฟฟ้าที่ทันสมัย ได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล อาทิ Laser Therapy / Ultrasound / Cervical and Pelvic Traction / Short Wave Diathermy / TENS / Electrical Stimulator

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดตามคำสั่งแพทย์

ผู้ป่วยหลังคลอด ให้คำแนะนำการบริหารร่างกายหลังคลอด

ญาติผู้ป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดงของผู้ป่วย แผนการรักษา ความสำเร็จของการรักษา ให้ความรู้ในการช่วยดูแลผู้ป่วย

ลูกค้าภายใน ส่งต่อข้อมูลและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันเวลา