เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9.30 - 20.00 น. วันเสาร์ 10.00 - 19.00 น. วันอาทิตย์ 9.00 น.– 17.00 น. มีทันตแพทย์ประจำทุกวัน ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง รักษารากฟัน ใส่ฟัน ศัลยกรรมช่องปาก จัดฟัน โรคเหงือก ทันตกรรมเด็ก ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสะอาดและปลอดเชื้อ สอบถามรายละเอียดและนัดหมายแพทย์ได้ที่ 042-342555 ต่อ 1199 บริการต่างๆ 9 แขนง ได้แก่ ตรวจโรคในช่องปาก(diagnosis) หัตถการอุดและบูรณะฟัน(operative) รักษารากฟัน(endodontics) ทันตกรรมเด็ก(pedodontics) ศัลยกรรมช่องปาก(oral,maxillofacial surgery) รักษาโรคเหงือก(periodontics) ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมตกแต่ง(prosthodontics&esthetic dentistry) ทันตกรรมจัดฟัน(orthodontics) ทันตกรรมบดเคี้ยว(occlusion)

ให้การบริการรักษาด้านทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ปลอดเชื้อ ,ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ, ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค, ความผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษาของตนเองและแนวทางการรักษาที่ชัดเจน, ได้รับคำแนะนำ,การปฏิบัติหลังการรักษาอย่างถูกต้องและข้อมูลอื่นๆที่ถูกต้องและชัดเจน, ความรวดเร็วในการให้บริการ, ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม, ได้รับการบริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยอัธยาศัยที่ดี, สถานที่ให้บริการสะอาด / สะดวก / สบาย, ความรู้วิชาการในการส่งเสริมป้องกันโรคทางทันตกรรม, ได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ