หน่วยงานบริการ

หน่วยงานบริการ

โรงพยาบาลเอกอุดร เปิดบริการ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานบริการเคลมประกันคนไข้

งานบริการเคลมประกัน

โรงพยาบาลเอกอุดร ยินดีให้บริการ ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกัน ทุกบริษัท ทุกกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต, กรมธรรม์ประกันภัย, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันกลุ่ม, ประกัน พ.ร.บ.รถทุกชนิด โรงพยาบาลเอกอุดรมีศูนย์บริการลูกค้าและเคลมประกันไว้คอยบริการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประสานงานและให้คำปรึกษาทุกท่าน ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน ทุกกรณี

1.ลูกค้าภายนอก

- ให้บริการโทรศัพท์แจ้งเตือนนัด

-ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการภายนอก

-ให้ความช่วยเหลือประสานงานรับข้อร้องเรียนต่างๆ

-ให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการเคลมประกัน

2.ลูกค้าภายใน Internal customer

- ให้บริการจองห้องพักและแนะนำการให้บริการทั่วไป

-ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการภายใน

-ให้ความช่วยเหลือประสานงานรับข้อร้องเรียนต่างๆ

-ให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับการเคลมประกัน

ศูนย์บริการลูกค้า

เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีห้องตรวจรวมทั้งหมด 20 ห้อง ประกอบด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้

 • อายุรกรรม
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
 • สูติ-นรีเวชกรรม
 • ตา หู คอ จมูก
 • กุมารเวชกรรม
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์สลายนิ่วด้วยช็อคเวฟ
 • ศูนย์ไตเทียม

ลูกค้าภายนอก

 • ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการทั่วไป/รับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ
 • บริหารจัดการรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลมประกัน
 • ดูแลตรวจสอบเอกสารในการวางบิล พรบ./ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม
 • เก็บรวบรวมแบบสอบถามประมวลผลให้ศูนย์คุณภาพ และนำเสนอผู้บริหาร
 • ให้บริการโทรศัพท์แจ้งเตือนนัด

ลูกค้าภายใน

 • ให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการทั่วไป/รับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ
 • ให้บริการจองห้องพัก /แนะนำการให้บริการทั่วไป
 • เก็บรวบรวมแบบสอบถามประมวลผลให้ศูนย์คุณภาพ และนำเสนอผู้บริหาร
 • บริหารจัดการในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลมประกัน โดยประสานกับทีมแพทย์ บริษัทประกันและผู้มารับบริการ
แผนกเวชระเบียน

เปิดบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีห้องตรวจรวมทั้งหมด 20 ห้อง ประกอบด้วย คลินิกต่าง ๆ ดังนี้

 • อายุรกรรม
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมทั่วไปและอุบัติเหตุ
 • สูติ-นรีเวชกรรม
 • ตา หู คอ จมูก
 • กุมารเวชกรรม
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์สลายนิ่วด้วยช็อคเวฟ
 • ศูนย์ไตเทียม

ตรวจรักษาทั่วไป จัดทำแฟ้มเวชระเบียน , ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล, เตรียมเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล - วางบิล ,นำแฟ้มส่งตรวจที่จุดตรวจ

ตรวจกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน จัดทำแฟ้มเวชระเบียน , ตรวจสอบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล, เตรียมเอกสารประกอบการเบิก-วางบิล ,นำแฟ้มส่งตรวจที่จุดตรวจด้วยความรวดเร็วเพราะผู้รับบริการที่แผนกฉุกเฉินจะเป็นผู้รับบริการที่มีอาการรุนแรงและต้องการช่วยความช่วยเหลือด่วน

ตรวจสุขภาพ จัดทำแฟ้มเวชระเบียน, นำแฟ้มส่งที่แผนกตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ จัดทำแฟ้มเวชระเบียน, นำแฟ้มส่งที่แผนกตรวจสุขภาพ