ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์ / ทันตแพทย

View Profile
นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี
นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี

ผู้อำนวยการแพทย์ และ ศัลยแพทย์ทั่วไป

View Profile
นายแพทย์สุกิจ ปิยะศิริศิลป์
นายแพทย์สุกิจ ปิยะศิริศิลป์

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

View Profile
พญ.ชลนภา  อัศวบุญญาเลิศ
พญ.ชลนภา อัศวบุญญาเลิศ

กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ

View Profile
อาจารย์นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์
อาจารย์นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์

ศัลยแพทย์โรคทางกระดูกและข้อ

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล
อาจารย์แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

View Profile