ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์
ทันตแพทย์หญิงวารุณี ฉัตรไพฑูรย์

รองประธานกรรมการการแพทย์ / ทันตแพทย

View Profile
นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี
นายแพทย์ชัชวาล หมั่นพลศรี

ผู้อำนวยการแพทย์ และ ศัลยแพทย์ทั่วไป

View Profile
อาจารย์นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์
อาจารย์นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์

ศัลยแพทย์โรคทางกระดูกและข้อ

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล
อาจารย์แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

อายุรแพทย์โรคระบบประสาท

View Profile