ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
อาจารย์นายแพทย์กิตติ์  เชื้อเพชระโสภณ
อาจารย์นายแพทย์กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ

อายุรแพทย์ ตจวิทยา (ผิวหนัง) โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์  สอนเสนาะ
อาจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์ สอนเสนาะ

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

View Profile