ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์ศุภฤกษ์ วรรณาสุนทรไชย

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.บ.)

- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • หยุด : วันอาทิตย์
นัดหมายแพทย์