ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
อาจารย์นายแพทย์ปราโมทย์  โคตรพันธุ์กุล
อาจารย์นายแพทย์ปราโมทย์ โคตรพันธุ์กุล

ศัลยแพทย์ทั่วไป ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์นิติเทพ หลายทวีวัฒน์
นายแพทย์นิติเทพ หลายทวีวัฒน์

- ศัลยศาสตร์ทั่วไป ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile