ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล
แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล

กุมารแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

View Profile
แพทย์หญิงนิภาภรณ์   อินทร์ธิกุล
แพทย์หญิงนิภาภรณ์ อินทร์ธิกุล

กุมารแพทย์ทั่วไป และ อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

View Profile
นายแพทย์ภราดร จันทร์อ่อน
นายแพทย์ภราดร จันทร์อ่อน

- กุมารแพทย์ทั่วไป อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา  ตันธวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงโสภิดา ตันธวัฒน์

กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile