ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงปนัดดา ไทยวัชรามาศ

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

  • วันออกตรวจ : วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • หยุด : วันอาทิตย์ วันจันทร์
นัดหมายแพทย์