ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์
นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์

ศัลยแพทย์โรคทางกระดูกและข้อ

View Profile
นายแพทย์ลักษณ์ชัย บัวเกตุ
นายแพทย์ลักษณ์ชัย บัวเกตุ

- ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ที่ปรึกษานอกเวลา

View Profile
นายแพทย์นิติวุฒิ แสนมาโนช
นายแพทย์นิติวุฒิ แสนมาโนช

- ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นายแพทย์สรพงษ์  สร้อยมงคล
นายแพทย์สรพงษ์ สร้อยมงคล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.เศรษฐา   โคตะนิวงศ์
นพ.เศรษฐา โคตะนิวงศ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อทั่วไป

แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile