ทำเนียบแพทย์
ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงณัฏฐา  วงศ์วิชิต
แพทย์หญิงณัฏฐา วงศ์วิชิต

รังสีแพทย์

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.สิริหัทยา   ขวาโยธา
พญ.สิริหัทยา ขวาโยธา

รังสีแพทย์ทั่วไป

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.ชนัตถ์    เต็งศิริอรกุล
นพ.ชนัตถ์ เต็งศิริอรกุล

รังสีแพทย์ รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว

แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ศรินทรา    ตั้งพานิชดี
พญ.ศรินทรา ตั้งพานิชดี

รังสีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile