ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงวิภา ทัศนเศรษฐ

- แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ( พ.บ., เกียรตินิยม )

- วุฒิบัตร รังสีวิทยา แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  • วันออกตรวจ : วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • หยุด : วันเสาร์ - วันจันทร์
นัดหมายแพทย์