ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงปารวี สัมมา

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.บ.)

- วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ตารางออกตรวจ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • ตารางออกตรวจ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ( 2 เสาร์ และ 2 อาทิตย์ )
  • หยุด : วันศุกร์
นัดหมายแพทย์