ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงวิยะดา ยุทธเกษมสันต์
แพทย์หญิงวิยะดา ยุทธเกษมสันต์

วิสัญญีแพทย์ แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา รพ.เอกอุดร

View Profile
นายแพทย์ฤกษ์เลิศ อติแพทย์
นายแพทย์ฤกษ์เลิศ อติแพทย์

แพทย์วิสัญญี แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา

แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.สุพฤกษ์   ตรีธานทิพย์วิกุล
นพ.สุพฤกษ์ ตรีธานทิพย์วิกุล

วิสัญญีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile