ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
นายแพทย์สิทธิ เชาวน์ชื่น
นายแพทย์สิทธิ เชาวน์ชื่น

โสต ศอ นาสิก

แพทย์ประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงสุทธิพร หมวดไธสง
แพทย์หญิงสุทธิพร หมวดไธสง

โสต ศอ นาสิก

แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ภควรรณ    หรูปานวงษ์
พญ.ภควรรณ หรูปานวงษ์

โสต ศอ นาสิก

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ลัดดาวัลย์   สิมธรรมนิมิต
พญ.ลัดดาวัลย์ สิมธรรมนิมิต

โสด ศอ นาสิกวิทยา
เฉพาะทางต่อยอด ด้านโรคจมูก ไซนัส และภูมิแพ้

View Profile
นพ.กนกพล   ประเสริฐวิทย์
นพ.กนกพล ประเสริฐวิทย์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile