ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงอารีรัตน์  สอนเสนาะ
แพทย์หญิงอารีรัตน์ สอนเสนาะ

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

View Profile
แพทย์หญิงชัชนาวดี  ณ น่าน
แพทย์หญิงชัชนาวดี ณ น่าน

สูตินรีแพทย์ ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา  วุฒิเบญรัศมี
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา วุฒิเบญรัศมี

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา  มหาวีรวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา มหาวีรวัฒน์

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว
แพทย์หญิงวิลาสินี หน่อแก้ว

- สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช

View Profile