ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
แพทย์หญิงชัชนาวดี  ณ น่าน
แพทย์หญิงชัชนาวดี ณ น่าน

สูตินรีแพทย์ ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา  วุฒิเบญรัศมี
อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา วุฒิเบญรัศมี

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา  มหาวีรวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงสุกานดา มหาวีรวัฒน์

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile