ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์พินิจ เวชพาณิชย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (พ.บ.)

- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.45 - 15.30 น.
  • หยุด : วันเสาร์ วันอาทิตย์

นัดหมายแพทย์