ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงรุ่งนภา ชัยปัญญากุล

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น

- ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทารกแรกเกิด และปริกำเนิด โรงพยาบาลศิริราช

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • หยุด : วันพฤหัสบดี - วันเสาร์
นัดหมายแพทย์