ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- มหาวิทยาลัยมหิดล ( พ.บ., เกียตนิยม )

- วุฒิบัตรประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์

- โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • หยุด : วันอาทิตย์
นัดหมายแพทย์