ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงภารดี สงวนดีกุล

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- มหาวิทยาลัยมหิดล ( พ.บ., เกียตนิยม )

- วุฒิบัตรประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์

- โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วันออกตรวจ : วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • วันออกตรวจ : วันเสาร์ที่ 2 - 5 เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ที่ 2 เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • หยุด : วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 1 , 3 - 5 และวันจันทร์
นัดหมายแพทย์