ทำเนียบแพทย์

ทำเนียบแพทย์

ตารางออกตรวจ
พญ.สิริหัทยา  ขวาโยธา
พญ.สิริหัทยา ขวาโยธา

รังสีแพทย์ทั่วไป

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทพ.อาทิตย์  สว่างรุ่งเรืองกิจ
ทพ.อาทิตย์ สว่างรุ่งเรืองกิจ

ทันตแพทย์รักษาคลองรากฟัน

แพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภอเพ็ญ

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.สุธินี สุราช
พญ.สุธินี สุราช

รังสีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ใจ มาลีรัตน์
อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ใจ มาลีรัตน์

สูตินรีแพทย์ทั่วไป

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.ชนัตถ์  เต็งศิริอรกุล
นพ.ชนัตถ์ เต็งศิริอรกุล

รังสีแพทย์ รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว

แพทย์ประจำโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แพทย์ที่ปรึกษานอกเวลา โรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.เศรษฐา  โคตะนิวงศ์
นพ.เศรษฐา โคตะนิวงศ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อทั่วไป

แพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.ศรินทรา  ตั้งพานิชดี
พญ.ศรินทรา ตั้งพานิชดี

รังสีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลกุมภวาปี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
พญ.รัฐพร  ตั้งเพียร
พญ.รัฐพร ตั้งเพียร

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

แพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
นพ.ปองพล  คูหาทอง
นพ.ปองพล คูหาทอง

สูตินรีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile
ทันตแพทย์ธิติพงศ์ ถิ่นสอน
ทันตแพทย์ธิติพงศ์ ถิ่นสอน

- ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมบูรณะ (รักษารากฟันและบูรณะฟัน)

View Profile
พญ.อรไพลิน  ปรีชาจารย์
พญ.อรไพลิน ปรีชาจารย์

สูตินรีแพทย์

แพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

View Profile