ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงวสี ทัตติยกุล

- แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( พ.บ., เกียรตินิยมอันดับ 1 )

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์