แผนกไตเทียมโรงพยาบาลเอกอุดร เปิดบริการ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เปิดบริการ 2 รอบ (หยุดทุกวันอาทิตย์) และมีให้บริการฟอกเลือดฉุกเฉินนอกเวลาทำการ มีเตียงรองรับผู้ป่วยที่ทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 8 เตียง แบ่งแยกเป็นห้องพิเศษ 2 เตียง เตียงทั่วไป 6 เตียง และมีเครื่องล้างไตในผู้ป่วยไตวายในภาวะวิกฤตด้วยวิธี Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) มีทีมงานประจำที่มีประสบการณ์ด้านโรคไตโดยเฉพาะ แผนกไตเทียมผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ “การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการการรักษา และข้อมูลเกี่ยวกับโรคไตได้ที่แผนกไตเทียม โทร 042-342555 ต่อ 1388

ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป

ญาติผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้บริการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ป่วย