ประวัติส่วนตัว

อาจารย์แพทย์หญิงศรัญญา พงษ์อุดม

อายุรแพทย์โรคเลือด แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคเลือด

  • วันออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 17.00 - 08.00 น.
นัดหมายแพทย์