ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงศศินันท์ พิพัฒบัณฑิตสกุล

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.บ.เกียรตินิยม อันดับ 2)

วุฒิบัตร จักษุแพทย์ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุสาขา จอตาและวุ้นตา จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • วันออกตรวจ : วันเสาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
นัดหมายแพทย์