ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงสุรีรัตน์ วัชรสุวรรณเสรี

พ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วว. สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วว. สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคติดเชื้อ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

- ออกตรวจ : วันพุธ วันเสาร์ วันศุกร์ เวลา 17:00 - 20:00 น.

- ออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

- ออกตรวจ : วันศุกร์ เวลา 20.00 - 08.00 น.

นัดหมายแพทย์