มอบรางวัลและเงินโบนัสประจำปี 2564

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหาร (แถวนั่งคนกลาง), ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ (แถวนั่งคนที่ 1 จากซ้าย) และ ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร/รองประธานฯ (แถวนั่งคนที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่นต่างๆ, รางวัลรักองค์กรสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน 10 ปี 20 ปี และเงินโบนัสประจำปี 2564 แก่พนักงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร