รับมอบส้มในวันชิวสี่ วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารฯ (คนที่ 9 จากขวา), ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ (คนที่ 10 จากขวา) และดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 8 จากขวา) รับมอบส้มมงคล และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าจังหวัดอุดรธานี โดยมีพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรใส่ชุดกี่เพ้าจีนให้การต้อนรับเนื่องในเทศกาลตรุษจีนวันรับเจ้า วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสิงโต คณะมังกรและคณะเอ็งกอร์ ร่วมอวยพรความเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีนให้กับโรงพยาบาลเอกอุดร ขอให้มีแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไป โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมรับพร