มอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลเอกอุดรเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ (แถวหน้าคนที่ 9 จากขวา) และดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวหน้าคนที่ 8 จากขวา) ให้เกียรติรวมถ่ายภาพ และมอบสวัสดิการให้กับพนักงานโรงพยาบาลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ดังนี้ สวัสดิการผ้าสำหรับตัดชุดพนักงานใหม่, สวัสดิการค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เดือน มิถุนายน – กันยายน 2565 และสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น