สนับสนุนโครงการ ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร รับมอบเกียรติบัตรสนับสนุนโครงการ ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานีร่วมกับหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี