แพ็คเกจ/โปรโมชั่น

UN Clinic เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ ให้เกียรติต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับ Dr.Erin Yong, MD UN Clinic Physician (คนที่ 5 จากขวา) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565