ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงอุษณา ชินเวชกิจวานิชย์

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 17.00 น.
  • หยุด : วันศุกร์ วันเสาร์

นัดหมายแพทย์