ประวัติส่วนตัว

แพทย์หญิงอารีรัตน์ สอนเสนาะ

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( พ.บ., เกียรนิยม )

- วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรถ์ โรงพยาบาลภูมิพล

  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ - วันพุธ เวลา 09.30 - 20.00 น.
  • วันออกตรวจ : วันพฤหัสบดี เวลา 09.30 - 17.00 น.
  • วันหยุด : วันศุกร์ - วันเสาร์
นัดหมายแพทย์