ประวัติส่วนตัว

อาจารย์แพทย์หญิงกิติยา วุฒิเบญรัศมี

สูตินรีแพทย์มะเร็งวิทยา แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเอกอุดร

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร สูติมะเร็งวิทยนรีเวช

  • ออกตรวจ : วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ( บางวัน )
นัดหมายแพทย์