ประวัติส่วนตัว

นายแพทย์ธนภณ อรรณนพพร

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วุฒิบัตร เชียวชาญออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลขอนแก่น

  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น.
  • หยุด : วันศุกร์ - วันเสาร์
นัดหมายแพทย์