ประวัติส่วนตัว

พญ.ศุภรัตน์ อึ้งประเสริฐ

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • วันออกตรวจ : วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 17.00 น.
  • หยุด วันศุกร์ - วันเสาร์
นัดหมายแพทย์