รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

รับมอบโล่เกียรติคุณจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี (คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะ มอบโล่เกียรติคุณแด่โรงพยาบาลเอกอุดร เนื่องในโอกาสให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมฯ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561