ถวายเงินปัจจัย วัดนิโรธพิมพาราม (พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี)

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารฯ, ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ, ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานฯ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร ได้มีจิตศรัทธาถวายเงินปัจจัยจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในการถวายผ้ากฐินประจำปี 2564 วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และอีก 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนร่วมสร้างโครงการหัวใจพระอรหันต์ 1,250 องค์ ณ วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง (พุทธมณฑลจังหวัดอุดรธานี) บ้านจำปา-โนนสะอาด ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีพระครูภาวนาธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564