บริจาคเก้าอี้ ตู้เย็น 3 ประตู และตู้แช่น้ำดื่ม ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี

ทพญ.วารุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการการแพทย์ และดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร มอบเก้าอี้บุนวมจำนวน 9 ชุด ( 4 ที่นั่งต่อชุด), ตู้เย็น 3 ประตู จำนวน 1 ตู้ และตู้แช่น้ำดื่มจำนวน 1 ตู้ ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิต่อไป โดยมีนายกองตรีบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน และนายสถาพร ลิ้มมณีวิจิตร เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 8 สิงหาคม 2565