บริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 6 จากซ้าย) บริจาคทีวี 39 เครื่อง, ตู้เย็น 6 เครื่อง และคอมเพรสเซอร์แอร์ 15 ชุด อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้แล้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (คนที่ 7 จากซ้าย) และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565