e-Claim Award 2017

e-Claim Award 2017

ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีเทา) ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดชมพู) นพ.ชัชวาล หมั่นพลศรี ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทร์สีดำ) และคณะผู้จัดการ หัวหน้าแผนกโรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลเอกอุดรได้รับ “รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2560 e-Claim Award 2017” จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร


Recent Posts
โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ  “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี” โรงพยาบาลเอกอุดรสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ “ปันน้ำใจ ให้บ้านเด็กหญิงอุดรธานี”
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสาวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562
มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา
พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร
ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
รับใบประกาศเกียรติคุณจากตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี รับใบประกาศเกียรติคุณจากตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565 อบรมอัคคีภัย ประจำปี 2565
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ปีที่ 9 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ปีที่ 9
มอบ Power Bank  ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มอบ Power Bank ให้กับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
ถวายลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง ถวายลานคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดนิโรธพิมพาราม สาขาวัดนาหลวง